1. Genomlysning av var känslig persondata finns

Vår patenterade teknik identifierar känslig persondata i dokument som lagrats på olika diskar, filytor och i molntjänster såsom SharePoint, Dropbox, Box, e-post, Onedrive, Google Drive mm som användare i organisationen kan ha sparat under många år.

2. Analys av relevant data

Contentmap scannar era system och levererar en rapport som ger er en tydlig överblick över var företagets GDPR-känsliga uppgifter finns lagrade. En rapport som blir ett viktigt beslutsunderlag för kommande åtgärder

3. Strukturerar, kategoriserar och hittar alla kopior

Med en enda sökning hjälper Contemtmap dig att snabbt och enkelt identifiera, analysera och strukturera all känslig data i e-post, filservrar och molntjänster

4. Tydliggör permissions i samband med GDPR-känslig data

Contentmap tydliggör och visar även permissions i ett lättöverskådligt gränssnitt så att man snabbt får överblick över vilka individer som har tillgång till GDPR-känslig data. 

5. Behålla, skydda. flytta eller raderas?

När alla känsliga personuppgifter som företaget sparat under många år har identifierats är det ert beslut om dessa skall behållas, flyttas till skyddad miljö eller raderas baserat på rätten att bli glömd.